Om Sang i Øst

Tor Morten Halvorsen
Tor Morten Halvorsen er etablerer av Sang i Øst og har det faglige ansvaret for utvikling av selskapet.

Sang i Øst startet som en idé om å utvikle unike opplevelser for både deltagere og publikum i hele øst-regionen. Fundamentet er en urokkelig tro på at alle har mulighet for stor utvikling bare man får mulighet og veiledning.
Sang i Øst skal bygge på alle de fine sanglige kvaliteter som finnes i regionen og bidra til å utvikle kompetanse lokalt. Vi tror på å benytte lokal kompetanse fordi dette vil skape originale og unike produkter og opplevelser som er knyttet til stedet og hverdagen vi befinner oss i. Satsingen vil gi lokale deltakerne og publikum et eierskap, en glede og en stolthet til det som skapes.

Alle kan ha og bør få muligheten til å bruke sin stemme, til å utvikle sin stemme og til å synge sammen med andre. Å høre sin stemme som en del av en stor klang, å vite at man selv bidrar samtidig som man er avhengig av andre for å få til noe gir en fantastisk følelse. Det gir virkelig glede basert på egen aktivitet og utvikling. Vi ser også at det det å synge får ringvirkninger langt utover selve sangaktiviteten. Man blir gladere, tryggere og opplever positive sosiale felleskap. Vi ser også i mange tilfeller at folk kommer i bedre mental og fysisk form.

Prosjektet Sang i Øst baserer seg på de erfaringer Tor Morten Halvorsen har gjort gjennom sitt arbeide med lokale kor og sangere i regionen gjennom de siste ti år. Han er utdannet som klaverpedagog fra Norges Musikkhøgskole og i 2002 avsluttet han solistutdannelse i kordireksjon fra Kongelig Dansk Musikkonservatorium med debutkonsert i København. Han har gjennom mer enn 20 år jobbet med kor og instumentalensembler på alle nivåer og er bosatt med sin familie i Lyngør siden 2005. Tor Morten er kunstnerisk og pedagogisk leder for Sang i Øst.
Daglig leder er Sigbjørn Tønnesland

Sang i Øst er støttet av Risør kommune, Regionalt næringsfond for Østregionen samt Aust-Agder fylkeskommune.

Risør kommuneRegionalt næringsfond ØstregionenAust-Agder fylkeskommune

Våre kor

Sang i øst bidrar til utvikling av det fine kortilbudet som finnes i regionen.

«Korene våre har en felles verdiplattform. Enten det er barne- ungdoms- eller voksenkor, er målet for driften sangaktiviteten alene. Fokus på sang og utvikling av stemme er det sentrale for alle disse korene. Alle medlemmer skal få mulighet til å utvikle seg sammen med andre på det stedet de befinner seg.»

I dag har vi følgende kor:

Kor Korledere Facebook
Ungdomskoret Mari Lorentzen Løvdal @sangiost
Risør barnekor Inger Tora Solstad @risorbarnekor
Sigbjørn Tønnesland
Kammerkoret Halvorsen Tor Morten Halvorsen

Korlederne for de ulike korene får kurs og veiledning i korledelse og stemmebruk slik at de får hjelp og kunnskap til hvordan de skal utvikle korene videre. Valg av repertoar og sanger varierer, alt etter interesse og preferanser, men kvaliteten på tilbudet og det faglige innholdet skal være gjennomgående høy.

Om Sang i Øst

Tor Morten Halvorsen
Tor Morten Halvorsen er etablerer av Sang i Øst og har det faglige ansvaret for utvikling av selskapet.

Sang i Øst startet som en idé om å utvikle unike opplevelser for både deltagere og publikum i hele øst-regionen. Fundamentet er en urokkelig tro på at alle har mulighet for stor utvikling bare man får mulighet og veiledning.
Sang i Øst skal bygge på alle de fine sanglige kvaliteter som finnes i regionen og bidra til å utvikle kompetanse lokalt. Vi tror på å benytte lokal kompetanse fordi dette vil skape originale og unike produkter og opplevelser som er knyttet til stedet og hverdagen vi befinner oss i. Satsingen vil gi lokale deltakerne og publikum et eierskap, en glede og en stolthet til det som skapes.

Alle kan ha og bør få muligheten til å bruke sin stemme, til å utvikle sin stemme og til å synge sammen med andre. Å høre sin stemme som en del av en stor klang, å vite at man selv bidrar samtidig som man er avhengig av andre for å få til noe gir en fantastisk følelse. Det gir virkelig glede basert på egen aktivitet og utvikling. Vi ser også at det det å synge får ringvirkninger langt utover selve sangaktiviteten. Man blir gladere, tryggere og opplever positive sosiale felleskap. Vi ser også i mange tilfeller at folk kommer i bedre mental og fysisk form.

Prosjektet Sang i Øst baserer seg på de erfaringer Tor Morten Halvorsen har gjort gjennom sitt arbeide med lokale kor og sangere i regionen gjennom de siste ti år. Han er utdannet som klaverpedagog fra Norges Musikkhøgskole og i 2002 avsluttet han solistutdannelse i kordireksjon fra Kongelig Dansk Musikkonservatorium med debutkonsert i København. Han har gjennom mer enn 20 år jobbet med kor og instumentalensembler på alle nivåer og er bosatt med sin familie i Lyngør siden 2005. Tor Morten er kunstnerisk og pedagogisk leder for Sang i Øst.
Daglig leder er Sigbjørn Tønnesland

Sang i Øst er støttet av Risør kommune, Regionalt næringsfond for Østregionen samt Aust-Agder fylkeskommune.

Risør kommuneRegionalt næringsfond ØstregionenAust-Agder fylkeskommune