Våre kor

Sang i øst skal bidra til utvikling av det fine kortilbudet som finnes i regionen.

Korene vi etablerer under Sang i Øst skal ha en felles verdiplattform. Enten det er barne- ungdoms- eller voksenkor, skal målet for driften være sangaktiviteten alene. Det betyr at fokus på sang og utvikling av stemme vil være det sentrale for alle disse korene. Alle medlemmer skal få mulighet til å utvikle seg sammen med andre på det stedet de befinner seg.

Korlederne for de ulike korene får kurs og veiledning i korledelse og stemmebruk slik at de får hjelp og kunnskap til hvordan de skal utvikle korene videre. Valg av repertoire og sanger kan og bør variere, alt etter interesse og preferanser, men kvaliteten på tilbudet og det faglige innholdet skal være gjennomgående høy.

Legg igjen en kommentar