Barnekorledelse

Vi tror alle barn har glede av å synge sammen med andre. Og vi tror mange kan ha glede av å lede mindre sanggrupper eller kor. Vi arrangerer kurs i barnekorledelse for pedagoger i barnehager, skoler eller for de som har lyst til å starte nye korgrupper. Det kan også passe for de som har ledet kor en stund og trenger påfyll og inspirasjon.

Kurset inneholder en introduksjon som gir deg innblikk i:

  • fundamentale prinsipper for barnestemmen
  • metoder for å lære å synge rent, kort om Kodaly-metodikk
  • valg av repertoire, sanger
  • bevisstgjøring av korlederrollen