Dirigentkurs

Sang i øst skal bidra til utvikling av det fine kortilbudet som finnes i regionen. Korene trenger dyktige ledere og vi trenger flere dirigenter. Vi tilbyr derfor et undervisningsprogram gjennom flere trinn for dirigenter/korledere.

Tor Morten har gjennom flere år utviklet en undervisningsmodell som konkretiserer korlederens mange oppgaver. Kursene gir veiledning i hele prosesen fra innstudering til konsert. Det vil si alt fra hva man gjør i en innstuderingsprosess hvor man lærer bort en sang til hvordan man kommuniserer denne sangen gestisk til sine sangere. «Dirigenten» blir avmystifisert og kursdeltagerne får helt konkrete oppgaver som de vil oppleve at fungerer i sine kor. Metoden det undervises i vil ha gyldighet innen alle musikksjangere.

Undervisningsprogramment starter høsten 2015 og vil foreløpig bestå av to kurs:

Nivå 1, kordireksjon
konkretisering av korlederrollen og introduksjon til dirigentens ulike verktøy

Nivå 2, kordireksjon
studier av repertoire og fokus på kombinasjoner av dirigentens verktøy

Kursene vil bestå av gruppeundervisning med teori og praksis hvor deltagerne selv er koret man øver på. Det vil også bli praksis i et av regionens kor hvor deltagerne får prøve motodene med tor morten som veileder. Deltagerne vil få et kursbevis hvor det fremgår hva som er gjennomgått. Deltagelse vil også gi muligheter til oppgaver innen ledelse av kor som organiseres under Sang i Øst.