Våre kor

Sang i øst bidrar til utvikling av det fine kortilbudet som finnes i regionen.

«Korene våre har en felles verdiplattform. Enten det er barne- ungdoms- eller voksenkor, er målet for driften sangaktiviteten alene. Fokus på sang og utvikling av stemme er det sentrale for alle disse korene. Alle medlemmer skal få mulighet til å utvikle seg sammen med andre på det stedet de befinner seg.»

I dag har vi følgende kor:

Kor Korleder Facebook
Tvedestrand barnekor (pause høsten 2017) Mari Lorentzen Løvdal @tvedestrandbarnekor
Risør barnekor Madelaine Aanonsen @risorbarnekor
Samspill Madelaine Aanonsen og Sigbjørn Tønnesland @zamspill
Kammerkoret Halvorsen Tor Morten Halvorsen

Korlederne for de ulike korene får kurs og veiledning i korledelse og stemmebruk slik at de får hjelp og kunnskap til hvordan de skal utvikle korene videre. Valg av repertoar og sanger varierer, alt etter interesse og preferanser, men kvaliteten på tilbudet og det faglige innholdet skal være gjennomgående høy.

Legg igjen en kommentar