Risør barnekor

Risør Barnekor blir drevet av Sang i øst og er et kor for barn i alderen 7 til 12 år. Med utgangspunkt i barnas interesser og forutsetninger vil vi lære barn å synge sammen og alene. Målet er at de skal lære noe, utvikle seg og ha glede av det.

Vi tror barn har stor glede av å lære. Et barns lek er ikke bare lek, men barnets fantastiske redskap til å utvikle seg. Dette er en helt naturlig del av barnets liv som vi alle kjenner igjen. Det er med utgangspunkt i barnet selv vi bygger opp våre barnekor. Alle barn liker å synge, vi lærer språk, kommunikasjon og stimulerer fantasi og konsentrasjon gjennom sangen.

Hos oss vil vi fokusere på sang og aktivitet tilknyttet til sang. Vi vil skape et miljø hvor det er trygt og morsomt å utvikle sin egen stemme sammen med andre og ikke bygge opp om kommersielle idoler eller forbilder. Vi tror at et godt forhold til egen stemme er veldig viktig for et barns generelle utvikling.

Inger Tora Solstad er korets musikalske leder. Hun har studert «Musikk 1.-10. trinn» ved Universitetet i Agder og er lærer i musikk ved Risør barneskoleTor Morten Halvorsen har det overordnede musikalske og pedagogiske ansvaret for alle korene som Sang i Øst er engasjert i.

Ved forespørsel kan koret delta på mindre tilstelninger der det er naturlig.

Vi er glade for å ha dyktige og motiverte ledere til korene våre. De har jevnlige møter og drar nytte av å dele erfaringer som blir alle korene og barna til del.

Hvert semester utgjør 12 øvelser, 1250 kr for et semester.
Følg med på barnekorets facebookside – Risør barnekor– her vil det publiseres informasjon fortløpende.
Korleder: Inger Tora Solstad

Ved spørsmål, kontakt Sigbjørn Tønnesland, (trykk på navnet for kontaktdata)
 Kalender

Glede gjennom utvikling
Vi tror barn har stor glede av å lære. Et barns lek er ikke «bare lek», men barnets fantastiske redskap til å utvikle seg. Dette er en helt naturlig del av barnets liv som vi alle kjenner igjen. Det er med utgangspunkt i barnet selv vi bygger opp våre barnekor. Alle barn liker å synge, vi lærer språk, kommunikasjon og stimulerer fantasi og konsentrasjon gjennom sangen.

Hos oss vil vi fokusere på sang og aktivitet tilknyttet til sang. Vi vil skape et miljø hvor det er trygt og morsomt å utvikle sin egen stemme sammen med andre og ikke bygge opp om kommersielle idoler eller forbilder. Vi tror at et godt forhold til egen stemme er veldig viktig for et barns generelle utvikling.

Tor Morten Halvorsen, musikalsk og pedagogisk leder uttaler:

«Vi er glade for å ha dyktige og motiverte ledere til korene våre. De har jevnlige møter og drar nytte av å dele erfaringer som blir alle korene og barna til del.»