Tor Morten Halvorsen

Tor Morten Halvorsen
Tor Morten Halvorsen

Tor Morten er Sang i Øst sin faglige og profesjonelle ressurs innen sang og kordirigentutdanning. Han er pianist og har pedagogutdannelse fra Norges Musikkhøyskole, solistutdannelse ved det Kongelige Danske musikkonservatorium som dirigent. Han har gjennom 20 år arbeidet med sangere og musikere på både profesjonelt og amatør nivå. Er sentral i et internasjonalt nettverk med base i Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (København) som jobber med utvikling og opplæring av kordirigenter. Er for tiden tilsatt i kantorstillingen i Risør.

Kontaktdata:

mobil: 916 26 300

epost: tor.morten@sangiøst.no

facebook: tormorten.halvorsen