Tvedestrand barnekor

OBS: Barnekoret er for tiden ikke aktivt. Vi kommer tilbake med info om eventuell oppstart i 2019.

Mari Lortenzen Løvdal
Mari Lorentzen Løvdal, korleder for Tvedestrand barnekor

Tvedestrand Barnekor blir drevet av Sang i øst og er et kor for barn i alderen 7 til 13 år. Med utgangspunkt i barnas interesser og forutsetninger vil vi lære barn å synge sammen og alene. Målet er at de skal lære noe, utvikle seg og ha glede av det.

Vi tror barn har stor glede av å lære. Et barns lek er ikke bare lek, men barnets fantastiske redskap til å utvikle seg. Dette er en helt naturlig del av barnets liv som vi alle kjenner igjen. Det er med utgangspunkt i barnet selv vi bygger opp våre barnekor. Alle barn liker å synge, vi lærer språk, kommunikasjon og stimulerer fantasi og konsentrasjon gjennom sangen.

Hos oss vil vi fokusere på sang og aktivitet tilknyttet til sang. Vi vil skape et miljø hvor det er trygt og morsomt å utvikle sin egen stemme sammen med andre og ikke bygge opp om kommersielle idoler eller forbilder. Vi tror at et godt forhold til egen stemme er veldig viktig for et barns generelle utvikling.

Mari Lorentzen Løvdal vil være dette barnekorets musikalske leder. Hun er en sangerinne som er godt kjent for mange og har sangskolering fra Dahlske Videregående og fra Academy of contemporary music, London. Hun er tilknyttet Sang i øst både som sanger og som korleder. Tor Morten Halvorsen vil ha det overordnede musikalske og pedagogiske ansvaret for alle korene Sang i Øst er engasjert i.

Kurset avsluttes med en liten konsert for foreldre og foresatte på siste korprøve. Ved forespørsel kan koret delta på mindre tilstelninger der det er naturlig. Vi er glade for å ha dyktige og motiverte ledere til korene våre. De har jevnlige møter og drar nytte av å dele erfaringer som blir alle korene og barna til del.