Ungdomskoret

Sang i Øst startet høsten 2018 et nytt ungdomskor for ungdom i alderen 13-19 år. Vi øver på Scenehuset (Skolegata 1 i Risør) på tirsdager fra 17.30-19 og koret ledes av Madelaine Aanonsen. Det er nå fire dyktige sangere med i det lille koret. Ungdomskoret skal delta på den store Samspill-forestillingen i april 2019.

Ungdomskoret blir drevet av Sang i øst og er et kor for ungdom i alderen 13 til 19 år. Målet er at sangerne skal lære noe, utvikle seg og ha glede av det. Vi tror alle har stor glede av å lære.

Hos oss vil vi fokusere på sang og aktivitet tilknyttet til sang. Vi vil skape et miljø hvor det er trygt og morsomt å utvikle sin egen stemme sammen med andre og ikke bygge opp om kommersielle idoler eller forbilder. Vi tror at et godt forhold til egen stemme er veldig viktig for et barns generelle utvikling.

Madelaine Aanonsen er korets musikalske leder. Hun er utdannet faglærer i klassisk musikk og tar er nå mastergrads-student ved Musikkhøyskolen i Oslo. Hun har jobbet som musikklærer i grunnskolen og som fiolinlærer i kulturskolen. Hun er tilknyttet Sang i øst både som musiker og som korleder. Tor Morten Halvorsen har det overordnede musikalske og pedagogiske ansvaret for alle korene som Sang i Øst er engasjert i.

Ved forespørsel kan koret delta på mindre tilstelninger der det er naturlig.

Vi er glade for å ha dyktige og motiverte ledere til korene våre. De har jevnlige møter og drar nytte av å dele erfaringer som blir alle korene og barna til del.

Hvert semester utgjør 12 øvelser, 1250 kr for et semester.
Korleder: Madelaine Aanonsen.

Ved spørsmål, kontakt Sigbjørn Tønnesland, (trykk på navnet for kontaktdata)